YSGOL PANT PASTYNOG

Thursday 7th March, 2024

Wastad yn braf cael adborth gan ysgolion, a hyfryd gweld y dair o Ysgol Pant Pastynog yn ymarfer ac yn mwynhau y gwersi! Diolch ir telynorion i gyd, ac ir rhieni am ddod a nhw ir Ensemble yn wythnosol.

Always nice to get feedback from schools, and lovely to see the three harpists from Ysgol Pant Pastynog practicing and enjoying the lessons! Thank you to all the harpists, and to the parents for bringing them to Ensemble every week

#brightterfuturepeoject#dyfodolllacharydelyn#ysgolpantpastynog#nmswales#gccccymru