Ysgol Brynhyfryd

Thursday 7th March, 2024
🎶

Noson Gerddorol ym Mrynhyfryd 🎶

Spring Soiree at Brynhyfryd

Dewch i ymuno â ni am noson llawn adloniant! Bydd yr holl elw yn mynd tuag at daith yr ysgol i Fiena.🌸🎶

Come and join us for an evening of entertainment! All proceeds will go towards the school’s tour to Vienna.🌸🎶