Samba Session at Bodnant School!

Monday 29th April, 2024

Not 1st Exp, but this is Year4 at Ysgol Bodnant starting their Samba Drumming experience for 5 Weeks. Along with other students from yrs 3/5/6 they’ll be joining the Massed Ranks of the DMC Samba Sensation at the Urdd in Meifod in May. We are hoping to combine two schools from Prestatyn to form a huge Samba Parade through the festival site showing the nation that the DMC really does “Make Some Noise!”

Ddim Profiad Cyntaf heddidw, , ond dyma Flwyddyn 4 yn Ysgol Bodnant yn dechrau eu profiad Drymio Samba am 5 Wythnos. Ynghyd â myfyrwyr eraill o flynyddoedd 3/5/6 byddant yn ymuno â “Massed Ranks” Samba CCSDd yn yr Urdd ym Meifod mis Mai. Rydyn ni’n gobeithio cyfuno dwy ysgol o Brestatyn i ffurfio Gorymdaith Samba enfawr trwy safle’r ŵyl gan ddangos i’r genedl bod y CCSDd yn wir yn “Gwneud Sŵn”

Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol Cymru/National Music Service Wales

Urdd Sir DdinbychEisteddfod yr UrddUrdd Gobaith Cymru