Grade 5, Grade 1 – Gradd 5, Gradd 1

Monday 13th May, 2024

Congratulations to Flora, Ysgol Brynhyfryd on passing Grade 5 and Amelia Ysgol Stryd y Rhos Grade 1, both passing their cello exams.

Llongyfarchiadau mawr i Flora, Ysgol Brynhyfryd ar basio Gradd 5 ac Amelia Ysgol Stryd y Rhos Gradd 1 ar basio eu arholiadau cello .

Athrawes / Tutor Sian Meirion