Grade 2 Piano – Gradd 2 Piano

Tuesday 7th May, 2024

Congratulations to Emyr Berry Year 7, Ysgol Brynhyfryd, received this grade 2 Piano results today! Well done!

Llongyfarchiadau mawr Emyr Berry Blwyddyn 7 Ysgol Brynhyfryd, Newyddion bore ‘ma ei fod wedi pasio gradd 2 piano heddiw, gwych iawn!

Tutor / Athro Dylan Cernyw