First Experiences

Tuesday 12th March, 2024

Mae ein harbenigwr offerynnau taro Jonny Baxter wedi bod yn brysur heddiw, yn ymweld â llawer iawn o ysgolion yn cynnal gweithdai ar y Glockenspiel, fel rhan o weithdai profiad cyntaf gyda Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol Cymru/National Music Service Wales! Da iawn i chi gyd!

Our percussion specialist Jonny Baxter has been busy today, visiting many schools giving workshops on the Glockenspiel, as part of tye First experience workshops with the National Music Service Wales! Well done to you all!

#gccccymru#nmswales#profiadaucyntaf#firstexperiences

Ysgol Dyffryn Iâl School

Ysgol Pentrecelyn

Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd School