First Experiences – Ysgol Pentrecelyn

Tuesday 9th May, 2023

Diolch yn fawr am y croeso Ysgol Pentrecelyn, gweithdy cerddoriaeth gyda Matty Roberts. Edrychwn ymlaen yn fawr i’ch gweld yn fuan eto. Gweithdai Cerdd fel rhan o Gynllun Cerddoriaeth Cenedlaethol newydd. #GwasanaethCerddCenedlaetholCymru #Cerdd #profiadaucyntaf #gcccymru

A big thank you for the welcome Ysgol Pentrecelyn, music workshop with our First Experience practitioner Matty Roberts. Music workshops as part of the new National Music Plan. #NationalMusicServiceWales.

We look forward to seeing you soon. #Yr3&4 #firstexperiences #nmswales