First Experiences – Ysgol Penmorfa

Thursday 7th March, 2024

Ein harbenigwr offerynnau taro yn barod am ddiwrnod arall llawn hwyl yn Ysgol Penmorfa, yn cyflwyno gweithdai Profiad Cyntaf ar y Glockenspiel. Da iawn i bawb ym mlwyddyn 3, diolch Jonny Baxter

Our percussion specialist ready for another fun filled day at Ysgol Penmorfa, delivering the First Experience workshops on the Glockenspiel. Well done to all in year 3, Thanks Jonny Baxter

#gccccymru#nmswales#profiadaucyntaf#firstexperiences