First Experiences – Ysgol Llywelyn

Thursday 22nd February, 2024

Super action packed sessions today at Ysgol Llywelyn with Catherine Henderson. We started by finding and conducting to the beat and learning about TEMPO. We then moved onto learning some notes on the Recorder through the piece “Hot Cross Buns”. 🎶

Thank you all, great workshop today, all part of the First Experience years 3-4

Sesiynau llawn cyffro heddiw yn Ysgol Llywelyn gyda Catherine Henderson. Dechreuon ni trwy ddarganfod ac arwain i’r bît a dysgu am TEMPO. Yna ymlaen i ddysgu rhai nodiadau ar y recorder a’r darn “Hot Cross Buns”. 🎶

Diolch i chi gyd, gweithdy gwych heddiw, i gyd yn rhan o’r Profiad Cyntaf blynyddoedd 3-4