First Experiences – Ysgol Bryn Hedydd

Thursday 7th March, 2024

Y tiwtor Profiad Cyntaf Jonny Baxter allan heddiw yn Ysgol Bryn Hedydd, yn rhoi gweithdy glockenspiel i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4. Da iawn pawb, a diolch am y croeso.

Our First Experience tutor Jonny Baxter out today at Ysgol Bryn Hedydd, giving a glockenspiel workshop for pupils Year 3 and 4. Well done everyone, and thank you for the welcome

#gccccymru#nmswales#profiadaucyntaf#firstexperiences

#GwasanaethCerddCenedlaetholCymru/NationalMusicServiceWales