Denbighshire County Council Carol Service – Gwasanaeth Carolau Cyngor Sir Ddinbych

Wednesday 29th November, 2023

St. Thomas’ Church, Rhyl – Eglwys St. Thomas, Y Rhyl

Tuesday, 05 December – Nos Fawrth, 05 Rhagfyr 2023, 7pm

#Christmas