Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

'Phil y Rhyl' CCSDd

Mae’r grwp yn agored i bob plentyn sy’n chwarae unrhyw offeryn pres, offerynnau taro, llinynnol, gitar neu chwythbrennau o ddechreuwyr i radd 3.

Mae’r grŵp hwn yn cael ei arwain gan y ffantastig Mr Matthew Deacon ac fe’i cefnogir gan y tiwtor arbenigol Matthew Roberts.

Mae’r grŵp hwn yn ymarfer yn Ysgol Llywelyn, Y Rhyl bob nos Mawrth (yn ystod y tymor ysgol-amser), 15:30-17:00.

Lleoliad Ymarfer