Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

Ensembl Offerynnau Taro CCSDd

Mae’r ensembl yn cael ei gynnal gan Mr Jo Pearson a Mr Ben Neal.​

Mae’r ensemble hon wedi’i rhannu’n ddau grŵp:

  • Offerynnau Taro Iau
  • ​Offerynnau Taro Uwch

Mae’r ensembles yn ymarfer yng Nghanolfan Gerdd DMC, Dinbych, gydag ymarferion yn cael eu cynnal yn wythnosol nos Wener. Mae’r amseroedd ymarfer ar gyfer y ddau grŵp fel a ganlyn:

  • Adran Iau: 15:45–16:30
  • Hynafwyr: 16:30–17:15​

Lleoliad Ymarfer