Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

Côr Plant Dyffryn Dyfrdwy

Mae Côr Plant Dyffryn Dyfrdwy yn agored i unrhyw un yn y blynyddoedd ysgol 2-6, ac yn gyfle gwych i wneud ffrindiau newydd.

Cynhelir yr ensembl hon gan Mrs Bethan Antur a Mrs Ann Edwards.

Mae’r band yn ymarfer yn Ysgol Bro Dyfrdwy, Corwen, bob dydd Mercher (yn ystod y tymor ysgol) am 15:30-17:00.

Lleoliad Ymarfer