Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

Cerddorfa Hyfforddi CCSDd

Mae’r cerddorfa hwn ar gyfer chwaraewyr pres a tharo sy’n ddechreuwyr: rhwng 7 – 11 oed.

Mae’r cerddorfa yn cael ei arwain gan Mr John Powell.

Mae’r cerddorfa yn ymarfer yn Canolfan Gerddoriaeth CCSDd, Ddinbych bob dydd Iau (yn ystod y tymor ysgol) am 15:45-17:00.

Lleoliad Ymarfer