Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

Band Pres CCSDd

Dyma fand a enillodd wobr Aur Band Pres Ieuenctid ym Mhencampwriaeth Cenedlaethol gwledydd Prydain ym mis Ebrill 2014. Mae’r grŵp hwn ar gyfer chwaraewyr pres a chwaraewyr taro rhwng 8 a 18 oed.

Mae’r Band cael ei arwain gan Mr John Powell.

Mae’r band yn ymarfer yn Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun, bob dydd Mawrth (yn ystod y tymor ysgol) 16:30-18:00.

Lleoliad Ymarfer