Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

Ein Bwrdd Cyfarwyddwyr

Dewch i gyfarfod â’n Bwrdd Cyfarwyddwyr:

Alan Garratt

Alan Garratt

Gitar - Guitar

Aled Williams

Aled Williams

Pres, Gitar - Brass, Guitar

 
Dave Hopkins

Dave Hopkins

Chwythbrennau - Woodwind

 
Joe Pearson

Joe Pearson

Taro - Percussion

 

Y Bwrdd Cyfarwyddwyr sydd â chyfrifoldeb dros y Cwmni Cydweithredol, ei nodau a’i amcanion

Maent yn atebol am:

  • Strategaeth a pholisi
  • Darparu arweiniad
  • Cynnal cyfrifoldebau ymddiriedol y Cwmni Cydweithredol

Dyletswyddau eraill yn cynnwys:

  • Gwarchod gwerthoedd y cwmni
  • Sicrhau bod gan y Cwmni Cydweithredol adnoddau priodol
  • Monitro perfformiadau
  • Rheoli disgyblaeth fewnol