Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

Ein Aelodau

Mae ein haelodau’n berfformwyr medrus ac yn arbenigwyr ar eu hofferynnau. Maent i gyd wedi’u harchwilio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn dechrau addysgu. Maent yn derbyn sesiynau hyfforddi ar ddatblygiad proffesiynol a chedwir golwg ar eu haddysgu’n rheolaidd. Cânt gefnogaeth hyfforddiant diogelwch a gwarchod plant yn rheolaidd.

Gweler ein rhestr gyfredol o aelodau isod, gydag ychwanegiadau i’w cynnwys. Mae enwau Cyfarwyddwyr Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych mewn ysgrifen trwm.

Ann Atkinson

Ann Atkinson

Llais - Voice

Alfred Barker

Alfred Barker

Ffidil - Violin

Angharad Llwyd Beech

Angharad Llwyd Beech

Gweithdai - Workshops

Morwen Blythin

Morwen Blythin

Telyn, Piano - Harp, Piano

Alex Carter

Alex Carter

Gitar - Guitar

Melanie Cross

Melanie Cross

Chwythbrennau - Woodwind

Ann Davies

Ann Davies

Llais, Piano - Voice, Piano

Lee Davies

Lee Davies

Gitar - Guitar

Matthew Deacon

Matthew Deacon

Chwythbrennau - Woodwind

Jeanette Edge

Jeanette Edge

Ffidil - Violin

Ann Edwards

Ann Edwards

Llais, Piano - Voice, Piano

Bethan Antur

Bethan Antur

Llais, Piano - Voice, Piano

Rachael Evans

Rachael Evans

Piano, Llanw - Piano, Supply

Tristian Evans

Tristian Evans

Piano - Piano

Alan Garratt

Alan Garratt

Gitar - Guitar

Catherine Henderson

Catherine Henderson

Llais, Piano, Chwythbrennau - Voice, Piano, Woodwind

Dave Hopkins

Dave Hopkins

Chwythbrennau - Woodwind

Mary Hopkins

Mary Hopkins

Chwythbrennau - Woodwind

Stephanie Hughes

Stephanie Hughes

Pres - Brass

Glian Llwyd Jones

Glian Llwyd Jones

Piano, Telyn - Piano, Harp

Sian Jones

Sian Jones

Llais, Piano, Llanw - Voice, Piano, Supply

Susie Jones

Susie Jones

Ffidil - Violin

Adrian Kindred

Adrian Kindred

Llais, Piano - Voice, Piano

Ynyr Llwyd

Ynyr Llwyd

Gweithdai - Workshops

Jack Marshall

Jack Marshall

Llanw - Supply

Sian Meirion

Sian Meirion

Soddgrwth - Cello

Ben Neal

Ben Neal

Taro - Percussion

Luke Oldale

Luke Oldale

Gitar - Guitar

Leah Owen

Leah Owen

Llais, Piano - Voice, Piano

Joe Pearson

Joe Pearson

Taro - Percussion

Wyn Pearson

Wyn Pearson

Gitar - Guitar

Heather Powell

Heather Powell

Rheolwr Gyfarwyddwr - Managing Director

John Powell

John Powell

Pres - Brass

 
Angela Roberts

Angela Roberts

Piano, Llanw - Piano, Supply

 
Ffion Roberts

Ffion Roberts

Rheolwr Swyddfa - Office Manager

 
Dylan Cernyw

Dylan Cernyw

Telyn, Piano - Harp, Piano

 
Matthew Roberts

Matthew Roberts

Taro - Percussion

 
Emily Rowlands

Emily Rowlands

Ffidil - Violin

 
Nia Shakespeare

Nia Shakespeare

Telyn, Piano, Llanw - Harp, Piano, Supply

 
Janeen Shaw

Janeen Shaw

Piano - Piano

 
Nigel Shaw

Nigel Shaw

Llais - Voice

 
Teleri Sian

Teleri Sian

Piano - Piano

 
Louise Skillander

Louise Skillander

Pres - Brass

 
Sioned Webb

Sioned Webb

Piano - Piano

 
Matthew West

Matthew West

Gitar - Guitar

 
Aled Williams

Aled Williams

Pres, Gitar - Brass, Guitar

 
Sian Wigley Williams

Sian Wigley Williams

Llais - Voice