Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

Ein Aelodau

Mae ein haelodau’n berfformwyr medrus ac yn arbenigwyr ar eu hofferynnau. Maent i gyd wedi’u harchwilio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn dechrau addysgu. Maent yn derbyn sesiynau hyfforddi ar ddatblygiad proffesiynol a chedwir golwg ar eu haddysgu’n rheolaidd. Cânt gefnogaeth hyfforddiant diogelwch a gwarchod plant yn rheolaidd.

Gweler ein rhestr gyfredol o aelodau isod, gydag ychwanegiadau i’w cynnwys. Mae enwau Cyfarwyddwyr Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych mewn ysgrifen trwm.

Bethan Antur

Bethan Antur

Llais, Piano - Voice, Piano

Alfred Barker

Alfred Barker

Ffidil - Violin

Angharad Llwyd Beech

Angharad Llwyd Beech

Gweithdai - Workshops

Morwen Blythin

Morwen Blythin

Telyn, Piano - Harp, Piano

Alex Carter

Alex Carter

Gitar - Guitar

Melanie Cross

Melanie Cross

Chwythbrennau - Woodwind

Ann Davies

Ann Davies

Llais, Piano - Voice, Piano

Matthew Deacon

Matthew Deacon

Chwythbrennau - Woodwind

Ann Edwards

Ann Edwards

Llais, Piano - Voice, Piano

Rachael Evans

Rachael Evans

Piano, Llanw - Piano, Supply

Alan Garratt

Alan Garratt

Gitar - Guitar

Catherine Henderson

Catherine Henderson

Llais, Piano, Chwythbrennau - Voice, Piano, Woodwind

Dave Hopkins

Dave Hopkins

Chwythbrennau - Woodwind

Mary Hopkins

Mary Hopkins

Chwythbrennau - Woodwind

Stephanie Hughes

Stephanie Hughes

Pres - Brass

Glian Llwyd Jones

Glian Llwyd Jones

Piano, Telyn - Piano, Harp

Sian Jones

Sian Jones

Llais, Piano, Llanw - Voice, Piano, Supply

Adrian Kindred

Adrian Kindred

Llais, Piano - Voice, Piano

Jack Marshall

Jack Marshall

Llanw - Supply

Sian Meirion

Sian Meirion

Soddgrwth - Cello

Ben Neal

Ben Neal

Taro - Percussion

Leah Owen

Leah Owen

Llais, Piano - Voice, Piano

Joe Pearson

Joe Pearson

Taro - Percussion

Wyn Pearson

Wyn Pearson

Gitar - Guitar

Heather Powell

Heather Powell

Rheolwr Gyfarwyddwr - Managing Director

Aled Williams

Aled Williams

Pres, Gitar - Brass, Guitar

Angela Roberts

Angela Roberts

Piano, Llanw - Piano, Supply

Ffion Roberts

Ffion Roberts

Rheolwr Swyddfa - Office Manager

Dylan Cernyw

Dylan Cernyw

Telyn, Piano - Harp, Piano

Matthew Roberts

Matthew Roberts

Taro - Percussion

Emily Rowlands

Emily Rowlands

Ffidil - Violin

Teleri Sian

Teleri Sian

Piano - Piano

Louise Skillander

Louise Skillander

Pres - Brass

Sioned Webb

Sioned Webb

Piano - Piano

Matthew West

Matthew West

Gitar - Guitar

Sian Wigley Williams

Sian Wigley Williams

Llais - Voice