Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

Gweledigaeth newydd am ddarparu cerdd yn Sir Ddinbych
Llogi Gwersi Cerdd

Menter gydweithredol ddi-elw sy’n cynnig gwersi cerddoriaeth o safon yw Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych yn ardal Sir Ddinbych. Cynhelir y Fenter Gydweithredol gan athrawon er budd holl ddisgyblion Sir Ddinbych ac fe’i rheolir gan Gyfarwyddwr a Rheolwr Swyddfa sydd wedi’u lleoli’n y sir.

Rydym yn cynnig gwersi ar ystod eang o offerynnau a llais a’r nod yw datblygu potensial cerddorol pob disgybl yn unol â’u hanghenion a’u dyheadau.

Rydym yn cynnig darpariaeth gerddorol newydd drwy’r sir a ni yw’r Fenter Gerddoriaeth Gydweithredol gyntaf yng Nghymru.

Rydym yn cael ein cefnogi gan y sefydliadau canlynol:

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r sefydliadau canlynol: