Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

Gweledigaeth newydd am ddarparu cerdd yn Sir Ddinbych
Logio i mewn i OpusLlogi Gwersi Cerdd Ar-lein

Covid-19: Diweddariad i holl Ensemblau CCSDd

Rydym yn cadw llygad barcud ar ymlediad y feirws COVID-19 ac yn asesu ei effaith ar weithgarwch ein gwasanaeth cerdd.

Ar sail yr wybodaeth a’r cyngor sydd ar gael, rydym yn rhoi’r gorau i bob addysgu teithiol mewn ysgolion o ddydd Llun, Mawrth 23ain, 2020 – a byddwn yn rhoi’r gorau i holl ymarferion ensembl gan ddechrau ddydd Llun, Mawrth 16eg, 2020.

Gan fod y sefyllfa’n datblygu, rhaid i ni ofalu am iechyd a gofal ein disgyblion, aelodau a staff, ac felly byddwn yn dal i asesu y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth y DG ac Iechyd Cyhoeddus Cymru a’i effaith ar ein gwasanaeth cerdd.

Cofiwch y bydd ein gwersi’n ailddechrau mor fuan â phosibl, a’n bod yn bwriadu cynnal pob ymweliad a drefnwyd cyn diwedd tymor yr haf.

Byddwn yn cyhoeddi diweddariadau pellach ar ein gwefan. 

Menter gydweithredol ddi-elw sy’n cynnig gwersi cerddoriaeth o safon yw Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych yn ardal Sir Ddinbych. Cynhelir y Fenter Gydweithredol gan athrawon er budd holl ddisgyblion Sir Ddinbych ac fe’i rheolir gan Gyfarwyddwr a Rheolwr Swyddfa sydd wedi’u lleoli’n y sir.

Rydym yn cynnig gwersi ar ystod eang o offerynnau a llais a’r nod yw datblygu potensial cerddorol pob disgybl yn unol â’u hanghenion a’u dyheadau.

Rydym yn cynnig darpariaeth gerddorol newydd drwy’r sir a ni yw’r Fenter Gerddoriaeth Gydweithredol gyntaf yng Nghymru.

Rydym yn cael ein cefnogi gan y sefydliadau canlynol:

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r sefydliadau canlynol: