Côr Cynradd Sir Ddinbych

Wednesday 18th May, 2022

The choir will be relocating to Ysgol Brynhyfryd, Ruthin as of next week to rehearse in preparation for the Ruthin Festival in June 2022.  Rehearsals will have come to an end for this academic year after the festival and will re-launch again in September 2022.

Bydd y côr yn symud i Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun o wythnos nesaf ymlaen i ymarfer ar gyfer Gŵyl Rhuthun ym Mehefin 2022. Bydd ymarferion wedi dod i ben ar gyfer y flwyddyn academaidd hon ar ôl yr ŵyl ac yn ail ddechrau ym mis Medi 2022.