Brighter Futures Harp Project

Thursday 9th May, 2024

Nice to see pupils enjoying the lessons, one of the pupils of the Harp Brighter Future project is delighted.

The pupils will performing in a special ceremony next week.

Braf gweld disgyblion yn mwynhau y gwersi, un o ddisgyblion prosiect Dyfodol Llachar y Delyn wrth ei bodd.

Mi fydd y telynorion ifanc yn perfformio mewn seremoni arbennig wythnos nesaf