ABRSM Results!

Wednesday 19th July, 2023

Dyma ychydig o ganlyniadau arholiadau ABRSM sydd wedi dod mewn yn ddiweddar,

These are some ABRSM exam results that have just been released to the pupils and tutors,

🎼 Athrawes / Tutor Sian Williams

Lily, yr7 – (Ysgol Brynhyfryd) – G3 Musical Theatre exam – Merit

Lois, yr6 – (Ysgol Carrog) – G1 Singing exam – Merit

Da iawn! / Well done!